Požadavky kapely

Pro připojení kapely požadujeme zásuvku 240 V/16 A.

Kapela si doveze svůj zvukový aparát, včetně osvětlení.

Máme k dispozici 2x bezdrátový mikrofon pro moderování, notebook s DVD mechanikou. V případě potřeby máme k dispozici data projektor včetně plátna.

V případě akcí zvučených vámi potřebuje kapela 5x zpěvový mikrofon, 7x linka nástrojová, alespoň 2x odposlechová cesta, 1x linka pro připojení PC pro hudbu v přestávkách.